×

Màster de Formació Permanent en
Fisioteràpia Vestibular i Funció de l'Equilibri

3a Edició

Requisits d'admissió
– Diplomatura o grau en Fisioteràpia.
– Llicenciatura en Medicina.

Inscripció
Per a inscriure's en el màster s'ha d'emplenar el full d'inscripció a través de la web de la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació.

Preinscripció: a partir del 3 de juny i fins un mes abans de l'inici del curs.
En un termini màxim de set dies des de la data d'inscripció, s'ha d'haver fet el pagament de 950 €, que es restarà de l'import de la matrícula, i que dona dret a la reserva de plaça.

Matrícula
Perquè la matrícula sigui efectiva, s'haurà d'haver fet el pagament com a màxim vint dies abans de l'inici del curs.

Documentació que s'ha de presentar per a fer la matrícula:
– Fotocòpia del DNI o passaport vigent, TIE o document identificatiu d’un país de la Unió Europea i fotocòpia compulsada del títol universitari (o del resguard del títol).

Consulta aquí com hauràs de presentar la titulació universitaria.

Important:
Aquesta documentació s'ha de presentar com a màxim vint dies abans de l'inici de l'activitat.

eventis